• Rada školy

   • Textová podstrana

   • Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry - RADA ŠKOLY

    Členovia:

    Ing. Marián Foltinský - predseda

    Ondrej Majerčák - podpredseda

    Mgr. Jana Miláčková - tajomníčka

    Kristína Galliková - žiačka školy

    Ing. Pavol Gašper - poslanec PSK

    Ing. Peter Hamrák - zamestnanec PSK

    PaedDr. Pavol Hudáček - pedagóg školy

    Lucia Kravčáková - rodič žiaka školy

    Mgr. Juraj Kredatus, PhD. - zamestnanec PSK

    Anna Schlosserová - poslanec PSK

    Bronislav Šperka - rodič žiaka školy

     

    Zasadnutia Rady školy v šk. roku 2018/2019:

    1. dňa 03.10.2018 o 13,00 hod v budove na Popradskej ceste 12, Starý Smokovec