• Rada školy

   • Textová podstrana

   • Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry - RADA ŠKOLY

    Členovia:

    PhDr. Jana Pitoňáková - predseda

    Mgr. Zuzana Tekelyová - rodič žiaka školy

    Mgr. Jana Miláčková - tajomníčka

    Alexandra Špaková - žiačka školy

    Ing. Pavol Gašper - poslanec PSK

    Ing. Peter Hamrák - zamestnanec PSK

    Mgr. Ľubica Glodžáková - pedagóg školy

    Lucia Kravčáková - rodič žiaka školy

    Mgr. Juraj Kredatus, PhD. - zamestnanec PSK

    Anna Schlosserová - poslanec PSK

    Bronislav Šperka - rodič žiaka školy

     

    Zasadnutia Rady školy v šk. roku 2019/20:

    1. dňa 24.09.2019 o 14,00 hod v budove na Popradskej ceste 12, Starý Smokovec

    2. dňa 17.10.2019 o 13,00 hod v budove na Popradskej ceste 12, Starý Smokovec