• Novinky

      • MATURITA 2018

      • Milí naši študenti - maturanti,

       blíži sa 1. tretina skúšok dospelosti v rámci MS 2018, na ktorú čakáte v našej škole 4 resp. 5 rokov. 

       Aby ste nezablúdili v sieťach informáciíí, vedenie školy na tomto mieste pripomína ako tú 1. tretinu začať.

       Vo svojej škole začínate 13.3. 2018 (utorok) EČ a PFIČ z vyučovacieho jazyka (SJL) a 14.3. 2018 (streda) pokračujete EČ a PFIČ z cudzieho jazyka, ktorý ste si vybrali podpísaním prihlášky ešte v septembri 2017.

       Do školy príďte v utorok a v stredu tak, aby ste najneskôr o 9.00 hod. boli v budove SOŠ. Budova bude potom uzamknutá.

        

       Na pripomenutie, kde budete vykonávať (veríme, že úspešne) túto časť MS 2018 pozrite si toto:

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, V. Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

       Kód skupiny : 04, učebňa č. 4    Administrátor : .....................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029  

       1. Bekešová Lívia V.HA

       2. Budzák Blažej V.HA  

       3. Cintula Kristián V.HA  

       4. Hudáčeková Mária V.HA  

       5. Jaš Patrik V.HA  

       6. Jerdonek Kristián V.HA  

       7. Kačurová Helena V.HA  

       8. Komarová Karmen V.HA  

       9. Koščaková Simona V.HA  

       10. Koššárová Bibiána V.HA  

       11. Kovalčíková Andrea V.HA

           

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

       Kód skupiny : 05, učebňa č. 5    Administrátor : ...................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029   

       1. Kručay Andrej V.HA  

       2. Kruljac Stanislav V.HA  

       3. Kruppová Miroslava V.HA  

       4. Lešková Júlia V.HA  

       5. Maniková Nikola V.HA  

       6. Paračková Barbora V.HA  

       7. Pavličková Tímea V.HA  

       8. Regecová Monika V.HA  

       9. Schostok Alex V.HA  

       10. Suchanovská Klaudia V.HA  

       11. Tomala Tomáš V.HA

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

       Kód skupiny : 06, učebňa č. 6    Administrátor : .....................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029

       1. Badžo Stanislav IV

       2. Bednarčíková SáraIV.A  

       3. Brondoš Samuel IV.A  

       4. Budzák Michal IV.A  

       5. Cvanciger Richard IV.A  

       6. Gvoždiaková Kristína IV.A  

       7. Húska Dominik IV.A  

       8. Jerdonek Matúš IV.A  

       9. Károlyi Kristián IV.A  

       10. Kasterková Anna IV.A  

       11. Kicová Silvia IV.A  

       12. Kovaľová Miriam IV.A

           

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

       Kód skupiny : 08, učebňa č. 8    Administrátor : ......................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029   

       1. Kriššáková Simona IV.A  

       2. Leščák ErikIV.A  

       3. Lizák Roman IV.A  

       4. Neupauer Patrik IV.A  

       5. Neupauerová Marianna IV.A  

       6. Regitková Zuzana IV.A  

       7. Solárová Annamária IV.A  

       8. Bachledová Mária IV.B  

       9. Kratochvílová Veronika IV.B  

       10. Lazaráková Slavomíra IV.B  

       11. Leszkó Lukáš IV.B  

       12. Lúčanský Marián IV.B

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

       Kód skupiny : 09, učebňa č. 9    Administrátor : ......................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029    

       1. Mačák Adrián IV.B  

       2. Mačok Dominik IV.B  

       3. Majerčák Peter IV.B  

       4. Makovský Martin IV.B  

       5. Mešár Marco IV.B  

       6. Neupauer František IV.B  

       7. Noga Martin IV.B  

       8. Rečičárová Simona IV.B  

       9. Šavelová Slávka IV.B  

       10. Šoltésová Michaela IV.B  

       11. Šugarek Jakub IV.B  

       12. Zavacká Anna Mária IV.B

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 02, učebňa č. 2 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029   

       1. Badžo Stanislav IV.A B1 

       2. Brondoš Samuel IV.A B1 

       3. Budzák Michal IV.A B1 

       4. Cvanciger Richard IV.A B1 

       5. Húska Dominik IV.A B1 

       6. Jerdonek Matúš IV.A B1 

       7. Károlyi Kristián IV.A B1 

       8. Kasterková Anna IV.A B1 

       9. Kriššáková Simona IV.A B1 

       10. Leščák ErikIV.A B1 

       11. Regitková Zuzana IV.A B1 

       12. Solárová Annamária IV.A B1

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 05, učebňa č. 5 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029    

       1. Bekešová Lívia V.HA B1 

       2. Budzák Blažej V.HA B1 

       3. Jaš Patrik V.HA B1 

       4. Jerdonek Kristián V.HA B1 

       5. Pavličková Tímea V.HA B1 

       6. Schostok Alex V.HA B1 

       7. Tomala Tomáš V.HA B1 

       8. Bachledová Mária IV.B B1 

       9. Lúčanský Marián IV.B B1 

       10. Mačok Dominik IV.B B1 

       11. Mešár Marco IV.B B1 

       12. Rečičárová Simona IV.B B1 

       13. Šavelová Slávka IV.B B1 

       14. Šoltésová Michaela IV.B B1 

       15. Šugarek Jakub IV.B B1

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 07, učebňa č. 7 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B2 

       Kód školy : 673029    

       1.Cintula KristiánV.HA B2 

       2.Kruljac StanislavV.HA B2 

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 01, učebňa č. 1 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029   

       1. Bednarčíková SáraIV.A B1 

       2. Gvoždiaková Kristína IV.A B1 

       3. Kicová Silvia IV.A B1 

       4. Kovaľová Miriam IV.A B1 

       5. Lizák Roman IV.A B1 

       6. Neupauer Patrik IV.A B1 

       7. Neupauerová Marianna IV.A B1 

       8. Kratochvílová Veronika IV.B B1 

       9. Lazaráková Slavomíra IV.B B1 

       10. Leszkó Lukáš IV.B B1 

       11. Mačák Adrián IV.B B1 

       12. Majerčák Peter IV.B B1 

       13. Makovský Martin IV.B B1 

       14. Neupauer František IV.B B1 

       15. Noga Martin IV.B B1 

       16. Zavacká Anna Mária IV.B B1 

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 06, učebňa č. 6 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029    

       1. Hudáčeková Mária V.HA B1 

       2. Kačurová Helena V.HA B1 

       3. Komarová Karmen V.HA B1 

       4. Koščaková Simona V.HA B1 

       5. Koššárová Bibiána V.HA B1 

       6. Kovalčíková Andrea V.HA B1 

       7. Kručay Andrej V.HA B1 

       8. Kruppová Miroslava V.HA B1 

       9. Lešková Júlia V.HA B1 

       10. Maniková Nikola V.HA B1 

       11. Paračková Barbora V.HA B1 

       12. Regecová Monika V.HA B1 

       13. Suchanovská Klaudia V.HA B1 

        

            

        

            

            

            

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

            

            

            

         

            

      • Večierok

      • Do galérie Večierok boli pridané fotografie.

       Dňa 18.12.2018 sa v SOŠ Hotelovej uskutočnil VIANOČNÝ VEČIEROK s americkou tématikou. Organizovaný bol pre celú I.A triedu, pre obe jazykové skupiny v počte 31 študentov. Majster Miroslav Michaľák spolu s dvoma žiakmi z tretieho ročníka pripravili pre daných študentov hamburgery z hovädzieho mäsa, podávané s chipsami a barbecue omáčkou. Pán majster interaktívne zapojil aj pozvaných prvákov do prípravy, predviedol názornú ukážku spracovania mäsa ako aj omáčky, na ktorú bolo použitých 17 ingrediencií. Neoddeliteľnou súčasťou večierka bolo aj zapálenie vianočného pudingu, ktorý sme si objednali z Anglicka. Doba zrenia tohto pudingu je viac ako tri mesiace a zaujímavosťou tiež ostáva, že sa vyrába z 50 prísad, ktoré sú naložené v Brandy a tesne pred podaním sa zapáli a skaramelizuje. Žiakom bol ponúknutý kardamonový čaj z čerstvých prísad, ktoré vreli viac ako hodinu, aby sa dosiahlo uvoľnenie potrebnej arómy a účinných látok. Žiaci taktiež ochutnali kaučukové žuvačky z dažďového pralesa, ktoré sú známe svojou nevyžuvateľnosťou.Celý večierok sa niesol v znamení americkej hymny a pesničiek, ktoré sme so žiakmi nacvičovali na hodinách anglického jazyka. Záštitu nad večierkom mala Mgr.Iveta Jurčíková, triedny učiteľ I.A triedy.

      • Stretnutie rodičov -duálne vzdelávanie

      • Vážení rodičia

       Pozývame Vás na stretnutie s regionálnou koordinátorkou pre duálne vzdelávanie s pani Ing. Andreou Ondovou, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 o 15.30 v hornej budove SOŠ hotelovej v učebni č. 1. Pozvaní sú aj riaditelia hotelov:

                                                                       Hotel Slovan v Tatranskej Lomnici

                                                                       Hotel Poprad v Poprade

                                                                      Hotel Kukučka v Tatranskej Lomnici

                                                                      Grand Hotel Starý  Smokovec

                                                                      Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci

        

       Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                     

      • Ochrana človeka a prírody

      • Dnešné slnečné počasie sme využili na účelové cvičenie zamerané na ochranu človeka a prírody. Teplo a slnečné lúče nás sprevádzali počas celej cesty v našich krásnych Vysokých Tatrách, kde stále je, čo spoznávať.