• Novinky

      • Futsal

      • 4.12. 2017 sme získali v Poprade 2. miesto na okresnom kole vo futsale dievčat

     • Mikulášska gastro prednáška
      • Mikulášska gastro prednáška

      • Žiakom štvrtého ročníka sme na Mikuláša dňa 06.12.2017 pripravili milé prekvapenie. Pred blížiacou sa skúškou zručností, ktorá pozostáva  z  prípravy exponátu   sme k nám do školy prizvali špičkového odborníka. Čítať viac.....

        

      • Aktivity v novembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 6. a 7. 11. 2017 - zapojenie žiakov do súťaže iBobor v rámci IT. V pondelok 20.11. 2017 prišli výsledky, v silnej konkurencii SOŠ a gymnázií sa medzi úspešných riešiteľov zaradili aj žiaci našej školy. V kat. JUNIOR študent Andrej Nahalka z II.HA dosiahol percentil 92 (súťažilo 7775 študentov), v kat. SENIOR boli najúspešnejší Kristián Cintula z V.HA - percentil 80 a Andrea Friedmanská z IV.HA - percentil 76 (súťažilo 4716 študentov). Menovaným za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

       10. 11. 2017 - účasť hostesiek z tried našich HA na akcii v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci, kongres Slovenskej lekárnickej komory - 230 účastníkov

       14. 11. 2017 - prezentácia školy v ZŠ Pod lesom, D. Smokovec (výchovná poradkyňa a zást. riaditeľa)

       15. 11. 2017 - výchovný koncert agentúry Valentín Čekovský v Poprade (zúčastnilo sa 95 žiakov)

       15. 11. 2017 - okresné kolo v stolnom tenise CH (v skupine 2. miesto)

       18. 11. 2017 - stužková slávnosť triedy V. HA

     • Carving kurz 2017
      • Carving kurz 2017

      • V odbornej učebni stolovania  SOŠ Horný Smokovec  sa v dňoch 17.10. až 19.10.2017    realizoval Carving kurz - vykrajovanie do ovocia a zeleniny. Kurzu sa zúčastnilo 11 žiakov odboru kuchár pod vedením pána lektora Jána Vdovjaka.

      • Aktivity v októbri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 3.10. 2017- okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo dievčat 3. miesto

       7. a 21. 10. 2017 - stretnutie absolventov po 40. rokoch

       16. 10. 2017 - okresné kolo vo futsale CH

       17. 10. 2017 - divadelné predstavenie MAŠKARÁDA v Košiciach

       19. 10. 2017 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Poprade

       20. 10. 2017 - beseda so spisovateľmi vo vile ILONA v S. Smokovci

       25.10. 2017 - divácka účasť na barmanskej súťaži Eurocap v Prešove

     • Svetový deň zdravej výživy 2017
      • Svetový deň zdravej výživy 2017

      • Pri príležitosti ,, Svetového dňa  zdravej výživy “  v  dňoch 16.10. a 17.10. 2017  sa zúčastnili žiaci  SOŠ Horný Smokovec  akcie v  ZŠ a MŠ Tajovského  v Poprade. 

     • Barmanský kurz
      • Barmanský kurz

      • Barmanský kurz

       V dňoch  09. 10. až 13. 10. 2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Horný Smokovec, v odbornej učebni stolovania uskutočnil barmanský kurz pod vedením pána Milana Ševca z Barmanskej asociácie SR. 

     • Baristický kurz
      • Baristický kurz

      • .Kedy? 07.11.- 10.11.2017,     21.11.- 24.11.2017

       Kde? Odborná učebňa stolovania                

       Dlžka kurzu: 4 dni (celkom 24-30 hodin)

       Kontaktná osoba: PaedDr.Pavol Hudáček

     • Oznam pre žiakov maturujúcich na opr. MS za školsky rok 2016/2017
      • Oznam pre žiakov maturujúcich na opr. MS za školsky rok 2016/2017

      • Ústne opravné maturitné skúšky sa budú konať  dňa 14.9. 2017 od 7.30 hod. v hlavnej budove školy. Začína sa hneď pracovnou časťou, rozpis bude oznámený v deň opravnej MS.

       Pozn. MŠ SR ešte nedodalo výsledky opravnej EČ MS 2017.

        

       Vedenie SOŠ    

     • Oznam k otvoreniu školského roka 2017/2018
      • Oznam k otvoreniu školského roka 2017/2018

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v SOŠ Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

       4. 9. 2017 (pondelok) o 9.00 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

       Žiaci vyšších ročníkov si zistia dňa 4. 9. 2017 (pondelok) pri hlavnom vchode do školy alebo na stránke školy www.sos-smokovec.sk , kde majú nastúpiť od 5. 9. 2017 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa tejto organizácie začiatku  školského roka:

       http://194.160.191.125/drupal/files/orgzacskroka2017_18arozddouceb.pdf

        

       Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2017/2018.

       .                                                                                   vedenie SOŠ Horný Smokovec