• Novinky

      • Dôležitý oznam

      • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      • Svetový deň cestovín

      • Ako si pripraviť chutné cestoviny? Pod vedením našej majsterky M. Smoleňákovej to zvládnete jednoducho, rýchlo a chutne.

      • Dôležitý oznam!

      • Dôležitý oznam

       Od zajtrajšieho dňa, t. j. 24. 10. 2020, bude odborný výcvik na všetkých strediskách praktického vyučovania prebiehať výlučne dištančnou formou pre všetkých žiakov (aj žiakov v systéme duálneho vzdelávania).

     • Sezóna jabĺk
      • Sezóna jabĺk

      • Tento rok je úroda jabĺk nesmierne bohatá. Žiaci SOŠ hotelovej z Horného Smokovca pod vedením pani majsterky odbornej výchovy Michaely Smoleňákovej prišli s nápadom ako tento dar prírody využiť čo najefektívnejšie. Žiaci nazbierali jablká a v rámci systému duálneho vzdelávania ich počas odborného výcviku spracovali.

       Žiaci boli rozdelení do troch skupín a každá skupina mala za úlohu vymyslieť, ako spracuje jablká. Takýto systém výučby na odbornom výcviku rozvíja u žiaka kritické myslenie a rozširuje jeho obzory.

       Prvú skupinu tvorili žiaci prvého a tretieho ročníka, ktorí výrobky z jabĺk uskladnili v podobe jablkovej výživy.

       Druhá skupina žiakov druhého ročníka ulahodila chuťovým pohárikom v podobe jablkovej štrúdle.

       Poslednú skupinu tvorili žiaci maturitného ročníka. Títo žiaci sa inšpirovali myšlienkou „Všetci sme tvoriví a môžeme byť ešte viac“.

       Našli najbližšie miesto, kde ovocie lisujú, zabezpečili odvoz, kanistre na šťavu a šlo sa. Výsledkom bola chutná 100% šťava, ktorá sa pasterizovala 20 minút a následne plnila do jednorazových sáčkov s kohútikom.

       Využili sme dary prírody, zabezpečili si dostatok vitamínov a veľa nového sme sa naučili.

       Už teraz sa tešíme na najbližšiu sezónu jabĺk. Na zdravie.

     • Európsky deň jazykov – 26.september
      • Európsky deň jazykov – 26.september

      •  

       “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.”/ „Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere.“ Frank Smith

       Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied.....Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre, spoločnosti, zvyšuje šance na štúdium, prácu a lepší život.

       Pri tejto príležitosti sa naši žiaci zapojili do vedomostného jazykového kvízu „LINGAKVÍZ“, ktorý preveril ich znalosti z cudzích jazykov zábavnou formou a naučili sa aj niečo nové. Veľkou motiváciou boli aj vecné ceny pri úspešnom absolvovaní kvízu. Zapojili sme sa aj do on-line podujatia Európskeho dňa jazykov, kde sme sledovali prezentáciu a prednášku na tému „Life in Slovakia“ z pohľadu Angličana žijúceho na Slovensku. Rozprával o tom, čo ho fascinovalo ale aj prekvapilo, keď prvýkrát navštívil našu krajinu a bolo zábavné počúvať o maličkostiach, ktoré sú pre nás samozrejmosťou a pre cudzincov výnimočnosťou.

       Tvorivosť a kreativitu žiaci predviedli pri tvorbe plagátov, básničiek a návrhov loga. Študenti sa zamerali na jazykolamy v rôznych jazykoch, najdlhšie slová v rôznych jazykoch, tradičné jedlá jednotlivých krajín, ako aj zaželať dobrú chuť vo viacerých jazykoch. Popritom sme sa dozvedeli aj zaujímavé fakty o jazykoch a o dôležitosti ich učenia.

      • Dôležitý oznam!!!

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       v priebehu dnešného dňa Vás budú kontaktovať majstri odbornej výchovy z jednotlivých stredísk, v prípade duálneho vzdelávania aj Mgr. Miháliková. Na základe rozhodnutia ministra školstva SR v  prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. Konkrétne informácie Vám poskytnú jednotliví majstri.

     • Vážení rodičia, milí žiaci
      • Vážení rodičia, milí žiaci

      • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a pandemickej komisie stredné školy od zajtra, t.j. 12. 10. 2020 až do odvolania prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 

       Na základe tohto nariadenia bude prebiehať dištančné vzdelávanie v SOŠ hotelová Horný Smokovec na teoretickom aj praktickom vyučovaní od 12. 10. 2020 až do odvolania. Vyučujúci budú kontaktovať jednotlivé triedy prostredníctvom Edupage a e-mailom. 

       Sledujte webové sídlo školy a fb profil školy. 

       PaedDr. Pavol Hudáček

       riaditeľ školy SOŠ hotelová

     • Tematická exkurzia na SKALNATOM PLESE
      • Tematická exkurzia na SKALNATOM PLESE

      • Jedným z výnimočných okamihov študentského života je STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ. Vzhľadom k opatreniam zamedzujúcim šíreniu COVID-19 žiaci 5. HA nechceli prísť o čaro končiaceho študentského života. Spolu so svojou triednou pani učiteľkou, Mgr. Darinkou Jatiovou, prišli s nečakaným riešením.

       Spojili tématickú exkurziu s odovzdávaním stužiek na SKALNATOM PLESE za dodržania prísnych hygienických opatrení. Zelené stužky im odovzdával pán riaditeľ, PaedDr. Pavol Hudáček, v nadmorskej výške 1754 m.n.m s nádherným panoramatickým výhľadom nielen na celý región Vysokých Tatier, ale aj na školu, v ktorej päť rokov študovali a na hoteli, v ktorých praxovali. Ako pán riaditeľ spomenul vo svojom príhovore: “Nadmorská výšká symbolizuje Váš nadhľad a aj keď prídu problémy, dokážete ich vyriešiť.”

       Reportáž TV JOJ k tejto udalosti si môžete pozrieť dnes, t.j. 9. 10. 2020, vo večerných správach. Reportáž Ta3 v každom hodinovom bloku v priebehu víkendu.

     • Oddychová miestnosť a zrekonštruované vykurovanie
      • Oddychová miestnosť a zrekonštruované vykurovanie

      • Na SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26

       sa počas prázdnin pustili do rekonštrukcie pôvodného bytu školníka. Výsledkom je nová zasadacia miestnosť s kuchynkou a oddychová miestnosť, ktorá slúži žiakom školy a ponúka im ideálny priestor na relax a čítanie.

       Rekonštrukciou v škole prešlo aj vykurovanie, v rámci rekonštrukčných prác sa tu konkrétne pristúpilo k obnoveniu kotolne a radiátorov v budove, čo prispelo k zvýšeniu komfortu v triedach a v celej škole.

       SOŠ hotelová v Hornom Smokovci je škola s bohatou históriou, úzko špecializovaná na gastronómiu v odbore kuchár a čašník – servírka. Škola reaguje na dynamický rozvoj cestovného ruchu v tatranskom regióne a spolupracuje s tunajšími hotelmi, čo je zárukou výučby najmodernejších trendov v hotelierstve a gastronómii. Praktické vyučovanie realizuje v najlepších tatranských hoteloch, zapojená je do duálneho systému vzdelávania.

       Mnohí z absolventov školy sú úspešní hotelieri doma i v zahraničí, k čomu prispela vzájomná a profesionálna spolupráca s odbornými inštitúciami na Slovensku aj za jeho hranicami.

       Škola sa nachádza v krásnom prostredí Vysokých Tatier a svojou nadmorskou výškou cca 960 m n.m. je najvyššie položenou strednou školou na Slovensku.

      • Učíme sa radi

      • To čo robíme radi, robíme najlepšie, s najväčšou chuťou a energiou. A všetci sa radi hráme.

       Hravú činnosť na predmete animácia sme na minulej hodine zamerali na aktivity rozvíjajúce tvorivé myslenie a tímovú spoluprácu.

       Vytvoriť osobné logo pomocou všetkých drobností vo svojich vreckách, následne ho prezentovať, a vysvetliť skupine každú jeho časť si vyžaduje tvorivosť, sebapoznanie a objavovanie.

       Ďalšia aktivita bola perfektná na spojenie tímu a na uvoľnenie jej členov. Rozmotanie uzla rúk je síce veľmi krátka aktivita, ale prekvapivo náročná výzva, ktorá si vyžaduje organizáciu tímu, výnimočnú komunikáciu a dobré vedenie.

       Nechajte sa inšpirovať.

      • ZACHRAŇOVANÝ ZÁCHRANCA

      • Dňa 23. septembra 2020 sme v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade uviedli do života knihu nášho kolegu Vladimíra Andraša, ktorá vyšla pod názvom Zachraňovaný záchranca. Na pozadí príbehu dievčatka menom Dudka autor zachytáva osudy rodiny Lichtensteinovej z obdobia pred druhou svetovou vojnou až po súčasnosť a je venovaný tematike holokaustu. Programu sa zúčastnili vzácni pozvaní hostia, potomkovia ľudí, ktorí sa museli pred režimom fašizmu ukrývať v bunkri v Slovenskom raji ale aj študenti našej školy, ktorí vystúpili v programe. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí vydanie útlej knižočky podporili, vedeniu školy za podporu tohto projektu a kolegom majstrom za chutné občerstvenie.

      • HÁGY FEST

      •  

       Foto spomienky na vydarený HÁGY FEST, ktorý sa konal 12.9.2020 v areály najvyššie položenej ZŠ na Slovensku vo Vyšných Hágoch.

        

       Súčasťou bol spomienkový volejbalový turnaj, bohatý zábavný program a sprievodné podujatia.

       Bolo možné si vybrať aj zo širokej ponuky suvenírov a gastro stánkov, z ktorých najväčším lákadlom boli nepochybne tie s gulášom zadarmo od nás.

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a ich majstrom odbornej výchovy za chutný guláš a šírenie dobrej nálady medzi hosťami.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s  osadou Vyšné  Hágy a Mestom Vysoké Tatry.

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      • Oznam k otvoreniu šk. r. 2020/2021

      • Milí rodičia a žiaci,

       v stredu, 2. 9. 2020, sa opätovne otvoria brány našej školy. Prosíme o dodržanie časového harmonogramu. Škola bude otvorená až o 7.30 hod. Pred vstupom do školy prosím dodržiavajte odstupy. Žiadame rodičov, aby nevstupovali do školy. Pripomíname povinnosť priniesť vyplnený dotazník a čestné prehlásenie. Prajeme veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku. Tešíme sa na opätovné stretnutie.

        

                                                                                                 Vedenie SOŠH Horný Smokovec

      • Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 neuskutoční. Vaše zdravie je pre nás dôležité, preto školský rok začneme v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach.  Aby nedošlo k opätovnému zatvoreniu škôl žiadame Vás dodržiavať zásadu R-O-R.

        

       Podmienky nástupu do školy:

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Každý žiak prinesie vyplnené a podpísané dokumenty:

        

        

       Otvorenie šk. r. 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 v budove SOŠH Horný Smokovec na Peknej Vyhliadke podľa nasledujúceho harmonogramu:

        

       I.A, I.B, I.C

       (uč. č. 4, 8, 9)

       8.00 budova na Peknej Vyhliadke – triednické hodiny

       9.30 – návšteva strediska odborného výcviku v sprievode majstra odbornej výchovy

       V.HA

       8.00 uč. č. 6 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       IV.A

       8.00 – uč. č. 1 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       IV.HA

       8.30 – uč. č. 5 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       III.HA

       9.30 – uč. č. 4 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       III.A

       9.30 – uč. č. 1 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

        

       III.B

       9.30 uč. č. 9 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.A

       9.30 uč. č. 8 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.B

       10.00 uč. č. 5 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

       II.C

       10.00 uč. č. 6 triednické hodiny + odovzdávanie učebníc

        

       Prosíme dodržiavať časový harmonogram a nezdržiavať sa na chodbách školy.

        

       Horný Smokovec 20. 8. 2020