• Novinky

      • Marec

      • Mesiac marec bol bohatý na rôzne podujatia. 12. – 13. marca sa uskutočnila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického a nemeckého jazyka. Tieto dni využili žiaci nižších ročníkov na návštevu rôznych podujatí v popradskom okrese. Zúčastnili sa festivalu dokumentárnych filmov v Poprade pod názvom „Jeden svet“. V marci sme sa zapojili aj do ponožkovej výzvy na Svetový deň Downovho syndrómu v rámci hesla: „Každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším.“ Zapojili sme sa aj do recitačných súťaži. Alexandra Špaková sa zúčastnila okresného kola Hviezdoslavovho Kubína a krajského kola súťaže za krásu slova. Marec bol plný športových podujatí a aj naši žiaci sa ich zúčastnili začali sme volejbalom žiačok, nasledoval volejbal chlapcov, florbal dievčat a pokračovali sme florbalom chlapcov. Všetky družstvá bojovali na maximum, no nepodarilo sa im zdolať súperov.

        

      • Duálne vzdelávanie

      • Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity  a kvality odborného vzdelávania a prípravy 

        

        

        

       V školskom roku 2017/2018 sme zaviedli na SOŠ v Hornom Smokovci systém duálneho vzdelávania v učebných odboroch 6445 H  kuchár a 6444 H  čašník, servírka.

        

       V školskom roku 2018/2019  majú žiaci možnosť od 1. ročníka študovať nielen v trojročných učebných odboroch ale aj vo štvorročných  študijných odboroch kuchár a čašník, servírka  a tak využívať všetky výhody, ktoré im táto forma štúdia poskytuje.

        

       SOŠ v Hornom Smokovci má uzatvorené zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

       Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina

       Kontakt:  PhDr. Václav Hudeček : 0904 972 223, hudecek@tmr.sk

       Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

       6445 H kuchár 8 žiakov

       6444 H čašník, servírka  8 žiakov

       Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

       Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
       Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
       Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
       Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
       Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
       Hotel Kukučka****, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

       Viac info:

       SOREA spol. s.r.o. Bratislava

       Kontakt: Janka Buganová - poverená zastupovaním riaditeľa hotela
       mobil: 0918 665 454

       Študijné, 4 - ročné odbory ukončené matur. vysvedčením:

       6445 K kuchár 8 žiakov

       6444 K čašník, servírka  8 žiakov

       Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

       6445 H kuchár 8 žiakov

       6444 H čašník, servírka  8 žiakov

       Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

       Hotel SOREA ĽUBOVŇA**, Ľubovnianské kúpele, 064 01 Stará Ľubovňa
       Hotel SOREA TITRIS***, Tatranská Lomnica 266, 059 60 Vysoké Tatry
       Hotel SOREA TRIGAN***,  059 58 Štrbské Pleso
       Hotel SOREA URÁN***, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
       Hotel SOREA  HUTNÍK***, Tatranské Matliare, 059 60 Vysoké Tatry

      • MATURITA 2018

      • Milí naši študenti - maturanti,

       blíži sa 1. tretina skúšok dospelosti v rámci MS 2018, na ktorú čakáte v našej škole 4 resp. 5 rokov. 

       Aby ste nezablúdili v sieťach informáciíí, vedenie školy na tomto mieste pripomína ako tú 1. tretinu začať.

       Vo svojej škole začínate 13.3. 2018 (utorok) EČ a PFIČ z vyučovacieho jazyka (SJL) a 14.3. 2018 (streda) pokračujete EČ a PFIČ z cudzieho jazyka, ktorý ste si vybrali podpísaním prihlášky ešte v septembri 2017.

       Do školy príďte v utorok a v stredu tak, aby ste najneskôr o 9.00 hod. boli v budove SOŠ. Budova bude potom uzamknutá.

        

       Na pripomenutie, kde budete vykonávať (veríme, že úspešne) túto časť MS 2018 pozrite si toto:

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, V. Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

       Kód skupiny : 04, učebňa č. 4    Administrátor : .....................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029  

       1. Bekešová Lívia V.HA

       2. Budzák Blažej V.HA  

       3. Cintula Kristián V.HA  

       4. Hudáčeková Mária V.HA  

       5. Jaš Patrik V.HA  

       6. Jerdonek Kristián V.HA  

       7. Kačurová Helena V.HA  

       8. Komarová Karmen V.HA  

       9. Koščaková Simona V.HA  

       10. Koššárová Bibiána V.HA  

       11. Kovalčíková Andrea V.HA

           

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

       Kód skupiny : 05, učebňa č. 5    Administrátor : ...................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029   

       1. Kručay Andrej V.HA  

       2. Kruljac Stanislav V.HA  

       3. Kruppová Miroslava V.HA  

       4. Lešková Júlia V.HA  

       5. Maniková Nikola V.HA  

       6. Paračková Barbora V.HA  

       7. Pavličková Tímea V.HA  

       8. Regecová Monika V.HA  

       9. Schostok Alex V.HA  

       10. Suchanovská Klaudia V.HA  

       11. Tomala Tomáš V.HA

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

       Kód skupiny : 06, učebňa č. 6    Administrátor : .....................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029

       1. Badžo Stanislav IV

       2. Bednarčíková SáraIV.A  

       3. Brondoš Samuel IV.A  

       4. Budzák Michal IV.A  

       5. Cvanciger Richard IV.A  

       6. Gvoždiaková Kristína IV.A  

       7. Húska Dominik IV.A  

       8. Jerdonek Matúš IV.A  

       9. Károlyi Kristián IV.A  

       10. Kasterková Anna IV.A  

       11. Kicová Silvia IV.A  

       12. Kovaľová Miriam IV.A

           

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

       Kód skupiny : 08, učebňa č. 8    Administrátor : ......................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029   

       1. Kriššáková Simona IV.A  

       2. Leščák ErikIV.A  

       3. Lizák Roman IV.A  

       4. Neupauer Patrik IV.A  

       5. Neupauerová Marianna IV.A  

       6. Regitková Zuzana IV.A  

       7. Solárová Annamária IV.A  

       8. Bachledová Mária IV.B  

       9. Kratochvílová Veronika IV.B  

       10. Lazaráková Slavomíra IV.B  

       11. Leszkó Lukáš IV.B  

       12. Lúčanský Marián IV.B

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

       Kód skupiny : 09, učebňa č. 9    Administrátor : ......................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

       Kód školy : 673029    

       1. Mačák Adrián IV.B  

       2. Mačok Dominik IV.B  

       3. Majerčák Peter IV.B  

       4. Makovský Martin IV.B  

       5. Mešár Marco IV.B  

       6. Neupauer František IV.B  

       7. Noga Martin IV.B  

       8. Rečičárová Simona IV.B  

       9. Šavelová Slávka IV.B  

       10. Šoltésová Michaela IV.B  

       11. Šugarek Jakub IV.B  

       12. Zavacká Anna Mária IV.B

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 02, učebňa č. 2 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029   

       1. Badžo Stanislav IV.A B1 

       2. Brondoš Samuel IV.A B1 

       3. Budzák Michal IV.A B1 

       4. Cvanciger Richard IV.A B1 

       5. Húska Dominik IV.A B1 

       6. Jerdonek Matúš IV.A B1 

       7. Károlyi Kristián IV.A B1 

       8. Kasterková Anna IV.A B1 

       9. Kriššáková Simona IV.A B1 

       10. Leščák ErikIV.A B1 

       11. Regitková Zuzana IV.A B1 

       12. Solárová Annamária IV.A B1

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 05, učebňa č. 5 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029    

       1. Bekešová Lívia V.HA B1 

       2. Budzák Blažej V.HA B1 

       3. Jaš Patrik V.HA B1 

       4. Jerdonek Kristián V.HA B1 

       5. Pavličková Tímea V.HA B1 

       6. Schostok Alex V.HA B1 

       7. Tomala Tomáš V.HA B1 

       8. Bachledová Mária IV.B B1 

       9. Lúčanský Marián IV.B B1 

       10. Mačok Dominik IV.B B1 

       11. Mešár Marco IV.B B1 

       12. Rečičárová Simona IV.B B1 

       13. Šavelová Slávka IV.B B1 

       14. Šoltésová Michaela IV.B B1 

       15. Šugarek Jakub IV.B B1

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 07, učebňa č. 7 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B2 

       Kód školy : 673029    

       1.Cintula KristiánV.HA B2 

       2.Kruljac StanislavV.HA B2 

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 01, učebňa č. 1 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029   

       1. Bednarčíková SáraIV.A B1 

       2. Gvoždiaková Kristína IV.A B1 

       3. Kicová Silvia IV.A B1 

       4. Kovaľová Miriam IV.A B1 

       5. Lizák Roman IV.A B1 

       6. Neupauer Patrik IV.A B1 

       7. Neupauerová Marianna IV.A B1 

       8. Kratochvílová Veronika IV.B B1 

       9. Lazaráková Slavomíra IV.B B1 

       10. Leszkó Lukáš IV.B B1 

       11. Mačák Adrián IV.B B1 

       12. Majerčák Peter IV.B B1 

       13. Makovský Martin IV.B B1 

       14. Neupauer František IV.B B1 

       15. Noga Martin IV.B B1 

       16. Zavacká Anna Mária IV.B B1 

        

       SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

       Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

       Kód skupiny : 06, učebňa č. 6 Administrátor : ........................

       Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

       Kód školy : 673029    

       1. Hudáčeková Mária V.HA B1 

       2. Kačurová Helena V.HA B1 

       3. Komarová Karmen V.HA B1 

       4. Koščaková Simona V.HA B1 

       5. Koššárová Bibiána V.HA B1 

       6. Kovalčíková Andrea V.HA B1 

       7. Kručay Andrej V.HA B1 

       8. Kruppová Miroslava V.HA B1 

       9. Lešková Júlia V.HA B1 

       10. Maniková Nikola V.HA B1 

       11. Paračková Barbora V.HA B1 

       12. Regecová Monika V.HA B1 

       13. Suchanovská Klaudia V.HA B1 

        

            

        

            

            

            

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

            

            

            

         

            

      • Večierok

      • Do galérie Večierok boli pridané fotografie.

       Dňa 18.12.2018 sa v SOŠ Hotelovej uskutočnil VIANOČNÝ VEČIEROK s americkou tématikou. Organizovaný bol pre celú I.A triedu, pre obe jazykové skupiny v počte 31 študentov. Majster Miroslav Michaľák spolu s dvoma žiakmi z tretieho ročníka pripravili pre daných študentov hamburgery z hovädzieho mäsa, podávané s chipsami a barbecue omáčkou. Pán majster interaktívne zapojil aj pozvaných prvákov do prípravy, predviedol názornú ukážku spracovania mäsa ako aj omáčky, na ktorú bolo použitých 17 ingrediencií. Neoddeliteľnou súčasťou večierka bolo aj zapálenie vianočného pudingu, ktorý sme si objednali z Anglicka. Doba zrenia tohto pudingu je viac ako tri mesiace a zaujímavosťou tiež ostáva, že sa vyrába z 50 prísad, ktoré sú naložené v Brandy a tesne pred podaním sa zapáli a skaramelizuje. Žiakom bol ponúknutý kardamonový čaj z čerstvých prísad, ktoré vreli viac ako hodinu, aby sa dosiahlo uvoľnenie potrebnej arómy a účinných látok. Žiaci taktiež ochutnali kaučukové žuvačky z dažďového pralesa, ktoré sú známe svojou nevyžuvateľnosťou.Celý večierok sa niesol v znamení americkej hymny a pesničiek, ktoré sme so žiakmi nacvičovali na hodinách anglického jazyka. Záštitu nad večierkom mala Mgr.Iveta Jurčíková, triedny učiteľ I.A triedy.