• Novinky

      • Oznam k otvoreniu školského roka 2018/2019

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v SOŠH Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

       3. 9. 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

       Žiaci vyšších ročníkov si, zistia dňa 3. 9. 2018 (pondelok) pri hlavnom vchode školy, alebo TU, kde majú nastúpiť od 4. 9. 2018 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa organizácie začiatku  školského roka.

       Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2018/2019.                                                         

       vedenie SOŠH Horný Smokovec

     • Hurá prázdniny...
      • Hurá prázdniny...

      • Taaaaak a je to tu :) Skončil sa ruch na chodbách školy a žiaci s nadšením a úsmevom vkročili do dvojmesačnej prestávky a začali si užívať prázdniny. Niektorí ich budú tráviť pri mori, v horách, na brigádach a poniektorí skúsili šťastie za hranicami. Aj keď sme všetci iní, cieľ sme mali rovnaký, prežiť školský rok čo najúspešnejšie, dobrými známkami, dosiahnúť, čo najlepšie výsledky v súťažiach, získať nové vedomostí a skúsenosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť nové nezabudnuteľné zážitky počas roka. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

       Poďakovanie patrí všetkým učiteľom teoretického aj praktického vyučovania, rodičom, žiakom, ktorí prispeli k úspechu žiakov na rôznych súťažiach a tiež za skvelú reprezentáciu školy. Je čas, aby sme si oddýchli od školských povinnosti, načerpali nové sily a s radosťou a optimizmom sa stretli 3.septembra v novom školskom roku 2018/2019. :) Užite si prázdniny naplno.

        

        

        

        

      • OZNAM K TRIEDNYM ZR

      • Predseda ZR pri SOŠ v Hornom Smokovci oznamuje rodičom resp. zákonnym zástupcom žiakov, že dňa 5.6. 2018 (utorok) o 15.30 hod. sa uskutočnia triedne ZR v hlavnej budove školy v týchto učebniach a kabinetoch:

       SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

       Rozpis tried do učební na triedne ZR

       dňa 5.6. 2018, utorok o 15.30 hod.

       Trieda                Tr. uč.                              Učebňa                   Miesto                            Poznámka

       I.HA                     Hurajtová                         učebňa č. 7 (IT)       Hlavná budova SOŠ        2 .poschodie

       I.A                       Endresz                            učebňa č. 1             Hlavná budova SOŠ        prízemie

       I.B                       Kiššová                             učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       II.HA                    Jatiová                              učebňa č. 6             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       II.A                       Doláková                         učebňa č. 2 (IT)       Hlavná budova SOŠ         prízemie

       II.B                       Kiššová                            učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

       III.HA                    Andraš                             učebňa č. 4             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

       III.A                       Benko Bachledová          učebňa č. 9             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

       III.C                       Ivanko                             kabinet TEV            Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

       IV.HA                    Vaľko                               učebňa č. 5             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

       V uč. č. 3(INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku    

      • Čo sa udialo v máji 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 4.5 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

       7.5. 2018 - Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Starom Smokovci

       11.5. 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

       16.5. 2018 - Pg rada pre maturitné ročníky

       18.5. 2018 - Obhajoba projektov IV. HA

       21.-25. 2018 - Maturitný akademický týždeň

       23.5. 2018 - Keramické dielne pre I.HA, 1. časť

       25.5. 2018 - Písomné záverečné skúšky III.C

       28.5. - 1.6. - Ústne maturitné skúšky

       28.5. - 1.6. 2018 - Exkurzie a školské výlety

      • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

      • Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

       Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

       Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

       Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

        

        

                                                                                                                               Vedenie školy   

        

      • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

       5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

       9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

       9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

       11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

       17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA

        

        

        

        

        

      • Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 8.2. 2018 - triedne ZR

       12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

       13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

       14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

       15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

       20.2. 2018 - okresné kolo v basketbale dievčat

       22.2. 2018 - okresné kolo v stolnom tenise dievčat

       23.2. 2018 - prezentovanie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy - kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA, ako aj prvý prorektor a (zároveň) prorektor pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

       Okresné kolo v basketbale dievčat