• Novinky

      • Oznam o celoškolskom združení rodičov (ZR)

      • Dňa 19.09.2019 o 15.30 hod sa bude konať celoškolské združenie rodičov (ZR) v hlavnej budove školy v učebni č.1.

       Predbežný program:

       - voľba rodiča za predsedu ZR,

       - prezentácie na úsekoch teoretického vyučovania a odborného výcviku,

       - inofrmácie o rozpočte združenia rodičov,

       - schválenie príspevku ZR za žiaka.     

                                                                                                                            predseda ZR

        

      • Susedia, na ktorých sme nezabudli ...

      •  

       Dňa 09. septembra 2019 sme sa so študentkami Alexandrou Špakovou (II. HA) a Katarínou Kériovou (IV. HA) zúčastnili pietneho aktu 10. ročníka Čítania mien obetí holokaustu pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu, ktorý sa konal v Bratislave. Program sa začal popoludní položením vencov ku Pamätníku obetí holokaustu na Rybnom námestí za účastí vládnych predstaviteľov SR, konzulov jednotlivých veľvyslanectiev, zástupcov Židovskej náboženskej obce SR a rôznych cirkví, preživších a ich potomkov ale aj širokej verejnosti. Prítomným sa prihovoril predseda vlády SR Peter Pellegriny a veľvyslanec štátu Izrael Boaz Modai. O svoje svedectvo sa s nami podelila lekárka Emília Kleinová, ktorá sa narodila v koncentračnom tábore v Seredi a je dôkazom toho, že čistá ľudská láska je silnejšia než zlo vojny.
       Program pokračoval podvečer pred divadlom P. O. Hviezdoslava, kde aj naše študentky čítali úryvky z knihy Prvá a posledná láska od Pavla Vilikovského. Počas slávnostného večera sa k nám prihovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vypočuli sme si svedectvo Nátana Steinera, ktorého rodina v Bratislave vlastnila ešte aj dnes známy antikvariát v historickom centre. Peter Švec z organizácie ICEJ nám predstavil projekt s názvom Pochod Vrba Wetzler, ktorý sa pravidelne koná každý rok na počesť dvoch slovenských väzňov, ktorým sa podarilo utiecť z koncentračného tábora Auschwitz a ako prví očití svedkovia podali správu o tom, čo sa v koncentračnom tábore skutočne dialo.
       V závere pietneho večera boli vyhlásené výsledky hodnotenia študentských prác v rámci súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli, ktorú každoročne organizuje Dokumentačné stredisko holokaustu, tentokrát na tému Konšpirácie – holokaustu – súčasnosť. Katarína spracovala príbeh Armína báčiho a jeho rodiny, ktorý v roku 1928 postavil vo V. Tatrách v T. Lesnej penzión Carpathia. Armína, jeho dcéru Helenu s manželom Arpádom a vtedy len trojročným synom Petrom v roku 1942 v obci Batizovce pokrstil evanjelický farár Ondrej Šimek. Armín Eichner ešte v tom istom roku zahynul v koncentračnom tábore Wieliczkapri Krakove. Zať Arpád na základe hospodárskej výnimky pokračoval v prevádzkovaní penziónu, nie však dlho, nakoľko došlo k arizácii. Vojna a prenasledovanie rodinu rozdelili. Podarilo sa im však prežiť a po vojne sa opäť všetci spolu stretli. Z Petra, ktorý bol hudobne veľmi nadaný sa stal významný hudobný kritik pôsobiaci najskôr na Slovensku, neskôr ako profesor na vysokej škole vo Frankfurte. Príbeh nám vyrozprávala neter Armína Eichnera a práca bola ocenená čestným uznaním poroty. Práca Alexandry získala v tomto ročníku súťaže druhé miesto. Je to príbeh Ľudovíta Lichtensteina, ktorý pracoval ako vedúci píly firmy Glesinger v Poprade. Jeho rodine sa za veľké peniaze podarilo získať hospodársku výnimku, ktorá však platila len do vypuknutia SNP v roku 1944. Napínavý príbeh o záchrane a ukrývaní štrnástich ľudí v bunkri v Slovenskom raji nám prerozprávala dcéra Ľ. Lichtensteina, dnes už 89 ročná Judita Prokopyová. Oceneným odovzdal diplomy profesor Juraj Stern, rektor Paneurópskej vysokej školy.
       Týmto chceme našim študentkám zablahoželať k úspechu a zároveň poďakovať za reprezentáciu našej SOŠ hotelovej V. Tatry. Som rád, že máme možnosť po 75-tich rokoch vyrozprávať príbehy za ľudí, ktorí sa stali obeťami holokaustu a zahynuli. Zároveň ďakujem tým preživším, ktorí sa chcú s nami podeliť o to, čo v období holokaustu zažili na vlastnej koži.

       Mgr. Vladimír Andraš

      • Koláč Rádia Regina

      • Radi sa inšpirujete dezertom, ktorý výborne chutí a zároveň sa pýši titulom “Najelegantnejší"?
       Nech sa páči ČOKOLÁDOVÝ CHEESSECAKE.
       Dezert Barbory Pojedincovej (3.A), ktorá sa dnes v dopoludňajších hodinách zúčastnila online vysielania a zároveň súťaže - Koláč Radia Regina s podtitulom Štyri lady čokolády, neostal bez povšimnutia odbornej poroty a právom získal ocenenie za eleganciu. Veď posúdte sami!
       Za odborné vedenie ďakujeme Mgr. Smoleňákovej, ktorá nám zároveň prezradila aj ich recept. Ak vás zaujal, neváhajte nás kontaktovať cez spravu, radi sa podelíme
       V SOŠ hotelovej vo Vysokých Tatrách sa tešíme z úpechu a s nadšením sa pripravujeme na ďalšiu gastronomickú súťaž...

      • Oznam k otvoreniu školského roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v SOŠ hotelovej Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

       2. 9. 2019 (pondelok) o 8.30 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

       Žiaci vyšších ročníkov si zistia dňa 2. 9. 2019 (pondelok) pri hlavnom vchode do školy alebo na stránke školy www.sos-smokovec.sk , kde majú nastúpiť od 3. 9. 2019 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa tejto organizácie začiatku školského roka (aktualizované "čítať viac"). 

        

       Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2019/2020.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        

       Vážení rodičia, milí žiaci,

            Zároveň Vás pozývame na stretnutie s regionálnou koordinátorkou pre duálne vzdelávanie p. Ing. Andreou Ondovou a zamestnávateľmi poskytujúcimi duálne vzdelávanie, ktoré sa uskutoční dňa 2.9. 2019 o 10.00 hod. v hlavnej budove školy SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, v učebni č. 1 ( po slávnostnom otvorení šk. roka 2019/2020).

         vedenie SOŠ hotelovej Horný Smokovec

      • OZNAM PRE ŽIAKOV MATURUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019.


      • Ústne maturitné skúšky sa budú konať v dňoch 20.5.- 24.5.2019. Začína sa hneď pracovnou časťou podľa tohto rozpisu.

      • O Z N A M k prijímacím skúškam na školský rok 2019/2020

      • Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

       Prijímacie skúšky 2019 (ďalej PS 2019) sa konajú   v dňoch 13.5. a 16.5 2019 o 7.45 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2019 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese).

       Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2019 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy.

       Z dôvodu objektivity PS 19 rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ!!!

       Ukončenie PS 2019 je o 10.15 hod.

       Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný svoj KÓD.

       Výsledky PS 2019 budú zverejnené po 2. termíne, t. j. vo štvrtok 16.5. 2019 popoludní na stránke našej školy.

                                                                                                                               Vedenie školy

      • Marec

      • Mesiac marec bol bohatý na rôzne podujatia. 12. – 13. marca sa uskutočnila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického a nemeckého jazyka. Tieto dni využili žiaci nižších ročníkov na návštevu rôznych podujatí v popradskom okrese. Zúčastnili sa festivalu dokumentárnych filmov v Poprade pod názvom „Jeden svet“. V marci sme sa zapojili aj do ponožkovej výzvy na Svetový deň Downovho syndrómu v rámci hesla: „Každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším.“ Zapojili sme sa aj do recitačných súťaži. Alexandra Špaková sa zúčastnila okresného kola Hviezdoslavovho Kubína a krajského kola súťaže za krásu slova. Marec bol plný športových podujatí a aj naši žiaci sa ich zúčastnili začali sme volejbalom žiačok, nasledoval volejbal chlapcov, florbal dievčat a pokračovali sme florbalom chlapcov. Všetky družstvá bojovali na maximum, no nepodarilo sa im zdolať súperov.