• Novinky

     • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha pre rodičov
      • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha pre rodičov

      • Žiaci 3.Ha triedy, odbor hotelová akadémia dňa 15.05.2018 pripravili slávnostnu recepciu pre svojich rodičov, a to  v krásnom prostredí ,,Školy v prírode - Detský raj "v Tatranskej Lesnej Viac..

      • Čo sa udialo v máji 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 4.5 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

       7.5. 2018 - Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Starom Smokovci

       11.5. 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

       16.5. 2018 - Pg rada pre maturitné ročníky

       18.5. 2018 - Obhajoba projektov IV. HA

       21.-25. 2018 - Maturitný akademický týždeň

       23.5. 2018 - Keramické dielne pre I.HA, 1. časť

       25.5. 2018 - Písomné záverečné skúšky III.C

       28.5. - 1.6. - Ústne maturitné skúšky

       28.5. - 1.6. 2018 - Exkurzie a školské výlety

      • OZNAM PRE ŽIAKOV MATURUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

      • Ústne maturitné skúšky sa budú konať v dňoch 28. 5.- 1.6. 2018. Začína sa hneď pracovnou časťou podľa tohto rozpisu.

      • OZNAM PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO NAŠEJ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2018/2019

      • V pridanom ozname od riaditeľky Školského internátu v Poprade je tu ponuka pre prijatých žiakov, ktorí majú problém s cestovaním do našej školy zo vzdialenejších bydlísk. Ide o možnosť ubytovania a stravovania sa v tomto zariadení.

      • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

      • Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

       Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

       Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

       Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

        

        

                                                                                                                               Vedenie školy   

        

      • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

       5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

       9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

       9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

       11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

       17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA

        

        

        

        

        

     • Barista Cup Junior Námestovo 2018
      • Barista Cup Junior Námestovo 2018

      • Posledná tohtoročna baristická súťaž sa završila dňa 20.04.2018 v Námestove.Čítať viac ​​​​​​​

     • Workshop Slovenský Grob
      • Workshop Slovenský Grob

      • Asociácia somelérov SR v dňoch 12. 2. - 13. 2. 2018 organizovala Workshop. Čítať viac 

     • Someliérský kurz
      • Someliérský kurz

      •  

        Prvý februárový týždeň, konkrétne v dňoch 07.02 -09.02.2018 sa u nás v SOŠ v Hornom Smokovci konal Someliérský kurz . Čítať viac....

        

      • Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 8.2. 2018 - triedne ZR

       12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

       13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

       14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

       15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

       20.2. 2018 - okresné kolo v basketbale dievčat

       22.2. 2018 - okresné kolo v stolnom tenise dievčat

       23.2. 2018 - prezentovanie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy - kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA, ako aj prvý prorektor a (zároveň) prorektor pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

       Okresné kolo v basketbale dievčat

      • OZNAM O TRIEDNYCH ZDRUŽENIACH RODIČOV

      • Predseda Združenia rodičov (ZR) pri SOŠ Horný Smokovec oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov, že dňa 8.2. 2018 o 15.30 hod. budú triedne ZR v budovách školy. Rozpis do učební na triedne ZR bude pri hlavných vchodoch do budov školy, rozpis je tiež k nahliadnutiu Čítať viac. Prípadné zmeny budú aktualizované.

       vedenie SOŠ

        

       SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

       Rozpis tried do učební na triedne ZR dňa 8.2. 2018, štvrtok o 15.30 hod. 

        

       Trieda  Triedny učiteľ             Učebňa                       Miesto                            Poznámka

       I.HA       Hurajtová                      č.7 (INF)                       Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       I.A         Endresz                           č.1                                 Hlavná budova SOŠ       prízemie

       I.B         Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

       II.HA      Jatiová                             č.6                                Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

       II.A        Doláková                         č.2 (IT)                          Hlavná budova SOŠ       prízemie   

       II.B        Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

       III.HA     Andraš                            č.13                               Budova na PC               1. poschodie    

       III.A       Benko Bachledová         č. 9                                  Hlavná budova SOŠ     2. poschodie

       III.C       Ivanko                              č.10                               Budova na PC                prízemie

       IV.HA    Vaľko                                č. 5                                Hlavná budova SOŠ      1. poschodie   

       IV.A      Jurčíková                             -                                                 -                          iný termín                    

       IV.B      Jakubčová                        č.8                                 Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

       V.HA     Pitoňáková                      č.4                                 Hlavná budova SOŠ       1. poschodie  

       V uč. č. 3 (INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku            1. poschodie

      • Čo sa udialo v januári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 8.1.2018 - prihlásenie žiačky Barbory Kocúrovej (IV.HA) do súťaže o najlepšieho športovca roka PSK za úspechy vo florbale, ktoré vyvrcholili reprezentáciou SR na MS 2017 v Bratislave ziskom 5. miesta

       11.1. 2018 - inštalácia 2 nových interaktívnych tabúľ pre potreby teoretického i praktického vyučovania

       11.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 1. časť

       12.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 2. časť

       23.1. 2018 - školské kolo v stolnom tenise dievčat

       26.1. 2018 - veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO – Bratislava, exkurzia tried z HA

       31.1. 2018 - exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

       31.1. 2018 - v tento deň sa uskutočnila prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x, lektorom bol

       p. Ondrej Gažovič. Organizátorom  a garantom akcie bola Mg. Darina Jatiová.

                                                                                                                                                                                 mh

       Prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x

       Exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

     • Barista Junior Cup 2018
      • Barista Junior Cup 2018

      • V celoslovenskej súťaži Barista Junior Cup 2018 sa náš žiak, Peter Marek, umiestnil na vynikajúcom 5. mieste. Čitať viac

     • Vianočná akadémia
      • Vianočná akadémia

      • Čas vianočný, čas sviatočný, čas výnimočný, čas rozdávania radosti a lásky, čas stretnutí. Tieto slová sa stali realitou v Hornom Smokovci, kde to Vianocami skutočne žilo.

        Čítať viac

     • Dni zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica
      • Dni zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica

      •  

       V dňoch 12. - 13. 12. 2017 si naši pedagógovia, majstri a žiaci pripravili prednášku Zdravá výživa pre žiakov 1. a 2. stupňa v ZŠ Tatranská Lomnica.

       ČÍTAŤ VIAC...

      • Aktivity v decembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 1. 12. 2017 - školenie IT- čkárov k medzinárodnému testovaniu PISA v Košiciach

       4. 12. 2017 - okresné kolo vo futsale dievčatá - 2. miesto

       12. a 13. 12. 2017 - Deň zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica

       13. 12. 2017 - exkurzia v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - likérka

       14. 12. 2017 - prednáška riaditeľa protidrogovej prevencie z BA p. Ľ. Okrúhlicu v našej škole

       15. 12. 2017 - výchovné poradenstvo v PP 

                                                                                                                                                                              mh

       Exkurzia v likérke v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - triedy III.HA a IV.A

        

        

        

        

        

        

      • Futsal

      • 4.12. 2017 sme získali v Poprade 2. miesto na okresnom kole vo futsale dievčat

     • Príchod Vianoc do Vysokých Tatier
      • Príchod Vianoc do Vysokých Tatier

      • S príchodom Vianoc do Vysokých Tatier sa v dnoch 11.12. a 12.12.2017 v Tenis centre v Tatranskej Lomnici konala Vianočná kapustnica. ČÍTAŤ VIAC