Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry
Adresa školyHorný Smokovec 26
Telefón+421052 /4422865
E-mailsos-smokovec@mail.t-com.sk
WWW stránkasos-smokovec.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Peter S l a n č o   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 342

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár28 
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár17 
I.HA 6323K hotelová akadémia27 
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár31 
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár20 
II.HA 6323K hotelová akadémia21 
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár18 
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár19 
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár22 
III.HA 6323K hotelová akadémia25 
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár23 
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár23 
IV.HA 6323 K hotelová akadémia23 
V.HA 6323 K hotelová akadémia19 
z_21- archiv21 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJANIAINBIODEJDKUEKOETVGEOGCRHVYHGMCHEINF
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
I.HA 6323K hotelová akadémia               
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
II.HA 6323K hotelová akadémia               
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
III.HA 6323K hotelová akadémia               
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
IV.HA 6323 K hotelová akadémia               
V.HA 6323 K hotelová akadémia               
z_21- archiv               

TriedaMRKMATNBVNOPNOVNEJOBNOVYPVYPČOZPRCSJLSCRSPKSpr
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
I.HA 6323K hotelová akadémia               
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
II.HA 6323K hotelová akadémia               
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár               
III.HA 6323K hotelová akadémia               
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár               
IV.HA 6323 K hotelová akadémia               
V.HA 6323 K hotelová akadémia               
z_21- archiv               

TriedaSTOTPPTOBTECTEVTČOZUCTÚSP
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár        
I.HA 6323K hotelová akadémia        
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár        
II.HA 6323K hotelová akadémia        
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár        
III.HA 6323K hotelová akadémia        
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár        
IV.HA 6323 K hotelová akadémia        
V.HA 6323 K hotelová akadémia        
z_21- archiv        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár28000032000
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár17000017000
I.HA 6323K hotelová akadémia27000028000
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár31000031000
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár20000020000
II.HA 6323K hotelová akadémia21000021000
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár18000018000
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár19000019000
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár22000022000
III.HA 6323K hotelová akadémia25000025000
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár23000023000
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár23000023000
IV.HA 6323 K hotelová akadémia23000023000
V.HA 6323 K hotelová akadémia19000019000
z_21- archiv21000021000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár2800,0000,0000,00
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár1700,0000,0000,00
I.HA 6323K hotelová akadémia2700,0000,0000,00
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár3100,0000,0000,00
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár2000,0000,0000,00
II.HA 6323K hotelová akadémia2100,0000,0000,00
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár1800,0000,0000,00
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár1900,0000,0000,00
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár2200,0000,0000,00
III.HA 6323K hotelová akadémia2500,0000,0000,00
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár2300,0000,0000,00
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár2300,0000,0000,00
IV.HA 6323 K hotelová akadémia2300,0000,0000,00
V.HA 6323 K hotelová akadémia1900,0000,0000,00
z_21- archiv2100,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár  
I.HA 6323K hotelová akadémia6323 K hotelová akadémia 
II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár  
II.HA 6323K hotelová akadémia  
III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár  
III.HA 6323K hotelová akadémia  
IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár  
IV.HA 6323 K hotelová akadémia  
V.HA 6323 K hotelová akadémia  
z_21- archiv  

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
anglický0 Mgr. Iveta Jurčíková
anglický 20 Ing. Bibiána Péterová
plavecký0 Mgr. Iveta Jurčíková
počitačový0 Ing. Juraj Weszter
šachový0 Mgr. Marián Hrebík
zdravotnícky0 RNDr. Zuzana Slančová
zložitá obsluha0  

Záver

Vypracoval: RNDr. Peter S l a n č o

V vo Vysokých Tatrách, 29. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: