• Aktivity v novembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      6. a 7. 11. 2017 - zapojenie žiakov do súťaže iBobor v rámci IT. V pondelok 20.11. 2017 prišli výsledky, v silnej konkurencii SOŠ a gymnázií sa medzi úspešných riešiteľov zaradili aj žiaci našej školy. V kat. JUNIOR študent Andrej Nahalka z II.HA dosiahol percentil 92 (súťažilo 7775 študentov), v kat. SENIOR boli najúspešnejší Kristián Cintula z V.HA - percentil 80 a Andrea Friedmanská z IV.HA - percentil 76 (súťažilo 4716 študentov). Menovaným za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

      10. 11. 2017 - účasť hostesiek z tried našich HA na akcii v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci, kongres Slovenskej lekárnickej komory - 230 účastníkov

      14. 11. 2017 - prezentácia školy v ZŠ Pod lesom, D. Smokovec (výchovná poradkyňa a zást. riaditeľa)

      15. 11. 2017 - výchovný koncert agentúry Valentín Čekovský v Poprade (zúčastnilo sa 95 žiakov)

      15. 11. 2017 - okresné kolo v stolnom tenise CH (v skupine 2. miesto)

      18. 11. 2017 - stužková slávnosť triedy V. HA

     • Aktivity v októbri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      3.10. 2017- okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo dievčat 3. miesto

      7. a 21. 10. 2017 - stretnutie absolventov po 40. rokoch

      16. 10. 2017 - okresné kolo vo futsale CH

      17. 10. 2017 - divadelné predstavenie MAŠKARÁDA v Košiciach

      19. 10. 2017 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Poprade

      20. 10. 2017 - beseda so spisovateľmi vo vile ILONA v S. Smokovci

      25.10. 2017 - divácka účasť na barmanskej súťaži Eurocap v Prešove