• Novinky

     • Mikulášska gastro prednáška
      • Mikulášska gastro prednáška

      • Žiakom štvrtého ročníka sme na Mikuláša dňa 06.12.2017 pripravili milé prekvapenie. Pred blížiacou sa skúškou zručností, ktorá pozostáva  z  prípravy exponátu   sme k nám do školy prizvali špičkového odborníka. Čítať viac.....

        

     • Baristický kurz
      • Baristický kurz

      • V mesiaci november sme sa okrem súťaží, či reprezentácií na burzách SOŠ aj odborne vzdelávali. Čítať viac

        

        

        

      • Aktivity v novembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 6. a 7. 11. 2017 - zapojenie žiakov do súťaže iBobor v rámci IT. V pondelok 20.11. 2017 prišli výsledky, v silnej konkurencii SOŠ a gymnázií sa medzi úspešných riešiteľov zaradili aj žiaci našej školy. V kat. JUNIOR študent Andrej Nahalka z II.HA dosiahol percentil 92 (súťažilo 7775 študentov), v kat. SENIOR boli najúspešnejší Kristián Cintula z V.HA - percentil 80 a Andrea Friedmanská z IV.HA - percentil 76 (súťažilo 4716 študentov). Menovaným za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

       10. 11. 2017 - účasť hostesiek z tried našich HA na akcii v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci, kongres Slovenskej lekárnickej komory - 230 účastníkov

       14. 11. 2017 - prezentácia školy v ZŠ Pod lesom, D. Smokovec (výchovná poradkyňa a zást. riaditeľa)

       15. 11. 2017 - výchovný koncert agentúry Valentín Čekovský v Poprade (zúčastnilo sa 95 žiakov)

       15. 11. 2017 - okresné kolo v stolnom tenise CH (v skupine 2. miesto)

       18. 11. 2017 - stužková slávnosť triedy V. HA

     • Prezentácia na burzách SOŠ
      • Prezentácia na burzách SOŠ

      • Stredná odborná škola Horný Smokovec sa aj tento rok zúčastnila burzy SOŠ. 

       ČÍTAŤ VIAC

      • Aktivity v októbri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 3.10. 2017- okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo dievčat 3. miesto

       7. a 21. 10. 2017 - stretnutie absolventov po 40. rokoch

       16. 10. 2017 - okresné kolo vo futsale CH

       17. 10. 2017 - divadelné predstavenie MAŠKARÁDA v Košiciach

       19. 10. 2017 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Poprade

       20. 10. 2017 - beseda so spisovateľmi vo vile ILONA v S. Smokovci

       25.10. 2017 - divácka účasť na barmanskej súťaži Eurocap v Prešove