• Novinky

     • Workshop Slovenský Grob
      • Workshop Slovenský Grob

      • Asociácia somelérov SR v dňoch 12. 2. - 13. 2. 2018 organizovala Workshop. Čítať viac 

     • Someliérský kurz
      • Someliérský kurz

      •  

        Prvý februárový týždeň, konkrétne v dňoch 07.02 -09.02.2018 sa u nás v SOŠ v Hornom Smokovci konal Someliérský kurz . Čítať viac....

        

      • Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 8.2. 2018 - triedne ZR

       12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

       13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

       14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

       15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

       20.2. 2018 - okresné kolo v basketbale dievčat

       22.2. 2018 - okresné kolo v stolnom tenise dievčat

       23.2. 2018 - prezentovanie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy - kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA, ako aj prvý prorektor a (zároveň) prorektor pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

       Okresné kolo v basketbale dievčat

      • OZNAM O TRIEDNYCH ZDRUŽENIACH RODIČOV

      • Predseda Združenia rodičov (ZR) pri SOŠ Horný Smokovec oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov, že dňa 8.2. 2018 o 15.30 hod. budú triedne ZR v budovách školy. Rozpis do učební na triedne ZR bude pri hlavných vchodoch do budov školy, rozpis je tiež k nahliadnutiu Čítať viac. Prípadné zmeny budú aktualizované.

       vedenie SOŠ

        

       SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

       Rozpis tried do učební na triedne ZR dňa 8.2. 2018, štvrtok o 15.30 hod. 

        

       Trieda  Triedny učiteľ             Učebňa                       Miesto                            Poznámka

       I.HA       Hurajtová                      č.7 (INF)                       Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       I.A         Endresz                           č.1                                 Hlavná budova SOŠ       prízemie

       I.B         Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

       II.HA      Jatiová                             č.6                                Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

       II.A        Doláková                         č.2 (IT)                          Hlavná budova SOŠ       prízemie   

       II.B        Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

       III.HA     Andraš                            č.13                               Budova na PC               1. poschodie    

       III.A       Benko Bachledová         č. 9                                  Hlavná budova SOŠ     2. poschodie

       III.C       Ivanko                              č.10                               Budova na PC                prízemie

       IV.HA    Vaľko                                č. 5                                Hlavná budova SOŠ      1. poschodie   

       IV.A      Jurčíková                             -                                                 -                          iný termín                    

       IV.B      Jakubčová                        č.8                                 Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

       V.HA     Pitoňáková                      č.4                                 Hlavná budova SOŠ       1. poschodie  

       V uč. č. 3 (INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku            1. poschodie