• Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      8.2. 2018 - triedne ZR

      12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

      13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

      14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

      15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

      20.2. 2018 - okresné kolo v basketbale dievčat

      22.2. 2018 - okresné kolo v stolnom tenise dievčat

      23.2. 2018 - prezentovanie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy - kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA, ako aj prvý prorektor a (zároveň) prorektor pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

      Okresné kolo v basketbale dievčat

     • OZNAM O TRIEDNYCH ZDRUŽENIACH RODIČOV

      Predseda Združenia rodičov (ZR) pri SOŠ Horný Smokovec oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov, že dňa 8.2. 2018 o 15.30 hod. budú triedne ZR v budovách školy. Rozpis do učební na triedne ZR bude pri hlavných vchodoch do budov školy, rozpis je tiež k nahliadnutiu Čítať viac. Prípadné zmeny budú aktualizované.

      vedenie SOŠ

       

      SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

      Rozpis tried do učební na triedne ZR dňa 8.2. 2018, štvrtok o 15.30 hod. 

       

      Trieda  Triedny učiteľ             Učebňa                       Miesto                            Poznámka

      I.HA       Hurajtová                      č.7 (INF)                       Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      I.A         Endresz                           č.1                                 Hlavná budova SOŠ       prízemie

      I.B         Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

      II.HA      Jatiová                             č.6                                Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

      II.A        Doláková                         č.2 (IT)                          Hlavná budova SOŠ       prízemie   

      II.B        Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

      III.HA     Andraš                            č.13                               Budova na PC               1. poschodie    

      III.A       Benko Bachledová         č. 9                                  Hlavná budova SOŠ     2. poschodie

      III.C       Ivanko                              č.10                               Budova na PC                prízemie

      IV.HA    Vaľko                                č. 5                                Hlavná budova SOŠ      1. poschodie   

      IV.A      Jurčíková                             -                                                 -                          iný termín                    

      IV.B      Jakubčová                        č.8                                 Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

      V.HA     Pitoňáková                      č.4                                 Hlavná budova SOŠ       1. poschodie  

      V uč. č. 3 (INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku            1. poschodie